Ритуал с червен конец:

Необходими материали:

Червен конец, свещ, снимка на вас и на човека, с когото искате да се обвържете. Как да го изпълните: Запалете свещта. Вземете червения конец и го завържете около снимката си, като кажете: „Свързвам се с (името на човека) с любов и уважение.“ Завържете конеца около снимката на човека, с когото искате да се обвържете, като кажете: „Свързвам (името на човека) с мен с любов и уважение.“ Поставете снимките близо до горящата свещ и оставете свещта да изгори докрай. Носете червения конец със себе си, като амулет. 2. Ритуал с вода: Необходими материали: Чаша вода, лист хартия, химикалка. Как да го изпълните: Напишете името на човека, с когото искате да се обвържете, на лист хартия. Сгънете листа хартия и го поставете в чашата с вода. Кажете: „Вода, моля те, пренеси любовта ми до (името на човека).“ Оставете чашата с вода на място, където лунната светлина може да я докосне. Пийте от водата всеки ден, като мислите за човека, с когото искате да се обвържете. 3. Ритуал с огън: Необходими материали: Свещ, лист хартия, химикалка.

Как да го изпълните: Напишете името на човека, с когото искате да се обвържете, на лист хартия. Запалете свещта. Дръжте листа хартия над пламъка на свещта, докато не изгори. Кажете: „Огън, моля те, пренеси любовта ми до (името на човека).“ Разпръснете пепелта от изгорелия лист хартия по вятъра. Допълнителни съвети: Медитация: Медитацията може да ви помогне да се свържете с вашите вътрешни желания и да се отворите за любовта. Афирмации: Повтаряйте положителни афирмации за любовта и обвързването. Благодарност: Бъдете благодарни за любовта, която вече имате в живота си. Важно е да запомните, че най-важният фактор за обвързването е истинската и автентична връзка. Постарайте се да изградите силна връзка с човека, с когото искате да се обвържете, основана на взаимно уважение, доверие и любов.